HenTec

ENERGIKARTLÄGGNING AV STORA FÖRETAG
Vi är certifierade för att utföra energikartläggningar av stora företag enligt energimyndighetens krav 2014:266.
Energikartläggning är en systematisk metod för att hitta förluster och förbättringspotential i anläggningar med avseende på energianvändning och inomhusklimat. Genom att minska energianvändningen reduceras även driftskostnader och inverkan på miljön.
Vi hjälper er genom hela kedjan att kartlägga fastigheten och inrapportera kravspecifikationen till Energimyndigheten.

ENERGIDEKLARATIONER
Vi är certifierade för nivå K (komplexa byggnader)  att utföra energideklarationer inom alla byggnader  i enlighet med lagen om energideklaration (2006:985).

ENERGIEFFEKTIVISERING
Innebär att sänka totala driftkostnaden, men behålla inomhusklimatet.
Det finns stora möjligheter att göra energibesparingar i befintliga fastigheter, utan att göra en total ombyggnad, men för att komma dit måste en energikartläggning utföras för fastigheten.
Genom att energieffektivisera ökar även värdet på fastigheten.

ENERGIUTREDNINGAR
Vi har mångårig tradition och kunskap att energibesikta fastigheter och utfallen är väl dokumenterade i energiuppföljningsprogram, normalt är besparingsgraden efter åtgärder ca 20-55 % på köpt energi utan att påverka inneklimatet negativt.

VVS- PROJEKTERING
Vi utför projektering inom VVS, Styr & Regler samt Solceller för total- och generalentreprenader. Med föreslagna funktioner för Styr & Regler så sänker vi energianvändningen med minst 20 % samt även fjärrvärme abonnemanget vid effekttaxa.

TOTALPROJEKTLEDNING
Vår strävan att alltid ligga i framkant för energibesparande funktioner inom fastighetens klimatskal, vi har utvecklat ett koncept byggt på våra kunders efterfrågan dvs. totalprojekt som omfattar:
– Energianalys och beräkningar samt ekonomiska konsekvenser
– Uppförande av rambeskrivningar VVS, Styr & Regler samt Solceller
– Anbudsutvärderingar
– Driva projektet i mål med fokus att minska energianvändningen i fastigheten
– Entreprenadbesiktning
– Uppföljning av energianvändning

ENERGIEFFEKTIVISERING
Innebär att sänka totala driftkostnaden, men behålla inomhusklimatet.
Det finns stora möjligheter att göra energibesparingar i befintliga fastigheter, utan att göra en total ombyggnad, men för att komma dit måste en energikartläggning utföras för fastigheten.
Genom att energieffektivisera ökar även värdet på fastigheten.

ENERGIUTREDNINGAR
Vi har mångårig tradition och kunskap att energibesikta fastigheter och utfallen är väl dokumenterade i energiuppföljningsprogram, normalt är besparingsgraden efter åtgärder ca 20-55 % på köpt energi utan att påverka inneklimatet negativt.

VVS- PROJEKTERING
Vi utför projektering inom VVS, Styr & Regler samt Solceller för total- och generalentreprenader. Med föreslagna funktioner för Styr & Regler så sänker vi energianvändningen med minst 20 % samt även fjärrvärme abonnemanget vid effekttaxa.

TOTALPROJEKTLEDNING
Vår strävan att alltid ligga i framkant för energibesparande funktioner inom fastighetens klimatskal, vi har utvecklat ett koncept byggt på våra kunders efterfrågan dvs. totalprojekt som omfattar:
– Energianalys och beräkningar samt ekonomiska konsekvenser
– Uppförande av rambeskrivningar VVS, Styr & Regler samt Solceller
– Anbudsutvärderingar
– Driva projektet i mål med fokus att minska energianvändningen i fastigheten
– Entreprenadbesiktning
– Uppföljning av energianvändning